Sõltumatu Tantsu Lava ja Vanemuise teatri koostööprojekt EV100 teatrisarja SAJANDI LUGU raames.

„Rännakud“ on Vanemuise teatri ja Sõltumatu Tantsu Lava ühine teekond keele ja kodumaa mõtteruumis. See on kahest lavastusest koosnev lugu, mida ühendavaks sillaks on interaktiivne veebileht, kuhu koondatakse artiklid, fotod, pildid, tekstid ja helid. Teatrite koostööna valmiv leht annab sissejuhatuse lavastustesse, ning aitab neid mõista, saada lisateadmisi Eesti ajaloost ja valitud kümnendist.

Tõotatud maa on kodumaa leid ja isamaa lugu, mida lahendatakse negatiivi kaudu. Positiiv kui negatiivi potentsiaal, negatiiv kui positiivi võimalus. Mis on sisse ja välja fokusseerimise erinevus; kuivõrd on võimalik puudutada detaili, olles fookusega veel/juba üldisel. Mis on üldpildi ja detaili vahe, kui lainurk ja teravnurk annavad informatsiooni teineteise kohta.

Millistele mastaapidele toetutakse, millistele mastaapidele üldse toetuda saab. Kui väike või suur peab pilt/haare olema, et sellele toetuda saaks, et see tuge/tõde pakuks.

Kui väike või suur peab kodumaa olema, et sellele toetuda saaks, et see tuge/tõde pakuks. Kas isamaa ja kodulugu on piiritletud, kas ema armastus on piiratud.

Kui kodu on see, kus on omad, siis mis on see, kus on võõrad, kui võõra mõistet ei tea. Mis muutub, kui võõra mõistet selgitada või mis on elus juhtunud, et võõra mõiste on selgeks saanud.  Rääkida enda lugu võõra kaudu, rääkides võõra lugu enda pinnalt – osutamine palmipuudele endal kuused-kased toas – kodustades küsimust, milleks ja kuhu me läheme/ milleks ja kuhu on mindud.

Rännakute teine lugu, MAARJAMAA LAULUD asub SIIN

Kogu EV100 teatrisarja programmi leiad SIIT