Sõltumatu Tantsu Lava on avatud ja võrdsete võimalustega loomemaja Telliskivi loomelinnakus kõigile kunstnikele, kes soovivad oma loominguga pakkuda alternatiivi inimolemise mõtestamisel ja loomisel. Uus lava on võtnud suuna tulevikule, seades ambitsiooni kujuneda innovaatiliseks sulatusahjuks ning avatud eksperimentaalplatvormiks neile uue põlvkonna kunstnikele kelle jaoks kunst ei saa iial valmis. Sõltumatu Tantsu Lava tegevust koordineerib Sõltumatu Tantsu Ühendus.