Sõltumatu Tantsu Lava pakub järgnevaid residentuure:

Maja residentkunstnikud, kellele annab selline residentuurivorm võimaluse oma idee, liikumiskeele ja väljendusviisi pikemaajalisemaks ja mitmekesisemaks uurimiseks ja teostuseks, kui seda võimaldab vaid lavastuse loomine. Maja residentkunstnikud roteeruvad kahe aasta tagant.

PREMIERE residendid – uutele koreograafidele mõeldud rahvusvaheline platvorm, mille käigus saavad viis koreograafi residentuuri ja mentortoe oma esimese lavastuse loomisel.