Sõltumatu Tantsu Lava pakub järgnevaid residentuure:

uurimisresidentuuri raames tantsukunstnikele ja/või -uurijaile võimalust hooaja vältel kestvaks uurimisresidentuuriks, huviga mõtestada ja artikuleerida oma liikumis- ja kunstnikupraktikat (artistic research, practice as research, movement research).

Maja residentkunstnikud, kellele annab selline residentuurivorm võimaluse oma idee, liikumiskeele ja väljendusviisi pikemaajalisemaks ja mitmekesisemaks uurimiseks ja teostuseks, kui seda võimaldab vaid lavastuse loomine. Maja residentkunstnikud roteeruvad kahe aasta tagant – hetkel ei paku

PREMIERE residendid – uutele koreograafidele mõeldud rahvusvaheline platvorm, mille käigus saavad viis koreograafi residentuuri ja mentortoe oma esimese lavastuse loomisel.