Prime Mover on ajend, mis tõukab meie tegusid. See on hiiglaslik keskkonda, tehnoloogiaid, ajalugu, aistingud ja unistusi siduv masinavärk, mille osa me oleme. Pealtvaataja saabub hingavasse maailma, kus puuduvad algus ja lõpp, kus mäng ja tõsidus saavad üheks, kus mõte ja liikumine on seesama.

– Kas võin asetada oma südame su jalge ette? 

– Ainult siis, kui sa põrandat ära ei määri.

Roosna & Flak käsitlevad liikumist nii põhjuse kui tagajärjena, nii vabaduse kui paratamatusena.

Rahvusvaheliselt aktiivsed koreograafid ja tantsijad Külli Roosna (Eesti) ja Kenneth Flak (Norra-Eesti) on teinud koostööd alates 2008. aastast. Nii oma enda lavastuste puhul, kui teiste koreograafide töödes osaledes, on nad huvitatud lugudest ja tehnoloogiatest, mis kasvavad välja keha liikumisest ja selle asetumisest mingisse keskkonda. Oma töödes on koreograafid uurinud laia teemade ringi: antiikset Norra mütoloogiat (“Jumalate juures”), inimese ja tehnoloogia suhet (“Blood Music””The Chinese Room”, “Swarm Lake”), totalitaarseid režiime (“The Wolf Project”), ökoloogiakriisi (“Wild Places : : MOUNTAIN”). Nende tööde keskmes on tantsiva keha võimalused ja piirangud, mis on pidevas dialoogis digitaalse tehnoloogia ja erinevate diskursustega.

 

Seotud sündmused