Paljud on kogenud lavalolemise võlu ja vastutust. Mõnede puhul öeldakse, et nagu lavale sündinud või et neis on see “miski”. Tavaliselt ei kehti see kompliment pelgalt tantsutehnika kohta, vaid kätkeb nii lavalolija väljendusrikkust, emotsionaalsust, tundlikkust, orgaanikat kui ka lavasarmi, stiili- ja tervikutaju ning laval kohalolu.
Töötoas tutvutakse ja kasutatakse nii klassikalise kui kaasaegse balleti, karaktertantsu ja peotantsu elemente, improviseeritakse ning sooritatakse üht ja sama kombinatsiooni erinevate tempode ja emotsioonidega muusika saatel, et õppida usaldama ennast ja partnerit.

Mõeldud elukogemusega enesekindlatele inimestele või neile, kes püüdlevad sinnapoole.