Füüsilis-anatoomilise kontaktliikumise töötuba on kohtumine, mille eesmärgiks on tegeleda keha ja hinge arendamisega. Õpitakse tundma iseenda liikumist läbi teiste kehade liikumise ja tunnetamise.

Pärast kohtumist oleme paremad:
ruumi kasutamises ja tajumises;
liikumissõnavara valdamises;
keharaskuse tunnetamises;
raskusjõu muutmisel minimaalse lihasjõu kasutamises;
loomulike kehaimpulsside kasutamises;
liikumise tajumises seestpoolt ehk keha sisemise ruumi tajumises;
erinevate jõudude ja energiate harmoonia leidmises.

Raido Mägi on tantsija, koreograaf ja pikaajalise kogemusega tantsuõpeta Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Raido on 2011 aasta Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja stipendiaat.

STLi intensiivsed ja praktilised töötoad on neile, kes tahavad avastada midagi uut, leida oma liikumise loominguline külg ning täiustada füüsilist eneseväljendusoskust.
Kursuste eesmärgiks on erinevate liikumiskultuuride teoreetiline ja praktiline tutvustamine, osavõtjatevaheline kogemustevahetus ning uute lahenduste väljatöötamine, et osalejad saaksid impulsi edasiseks arenguks.