Elukutselistelt tantsu-ja etenduskunstnikelt edasijõudnud liikujatele ja loojatele enese ja oma keha arendamiseks. Sessioonide eesmärgiks on regulaarselt kohtudes ja kogemusi vahetades soodustada valdkonnasisest dialoogi ja uute teadmiste levikut.

Tatjana Roomanova: “LiikumisSESOONi eestvedajana olen huvitatud keha ja meelte sünergilisest liikumispraktikast, kus läbi somaatilise kehatöö jõutakse autentsesse liikumisse ja kohalolu praktikasse. Sooviksin luua ja pakkuda avatud platvormi uute kogemuste otsimiseks, hetke tajumiseks ning eelkõige läbi liikumise oma ihulise olemuse teistega jagamiseks.

See on aeg, kui mõeldakse ihuliselt.
See on ruum, kus ollakse koos.
See on energia, mis loob.

Olen kindel, et aktiivne praktika annab võimaluse tegeleda märkamisega üldisemalt, kujutlusvõime rakendamisega ning oma keha ning selle reflektsioonidega sügavamal tasandil. Tähtsam on “kuidas” kui “mis”. Loodan, et uuriv suhtumine aitab Sinul, sessioonidel osavõtjal, eemalduda tavakohasest eesmärkide täitmisele orienteeritud loometegevustest.

Iga kohtumine koosneb ühisest soojendusest ja improvisatsioonisessioonist ning refleksiivsest tagasisidest.

Võtmemõisted: hingamine, tundlikus, sisemine hääl, teraapiline mõju, vabatants, soma, kohalolu, improvisatsioon”.

Tatjana Romanova (s. 1988) on Tallinna Ülikooli koreograafia osakonna magister ja Mait Agu nimelise tantsustipendiumi laureaat. Hetkel on ta tegev Fine5 Tantsuteatris tantsijana ja kaasaegse tantsu treeningtundide, somaatilise liikumise ja improvisatsioonisessioonide juhendajana. Oma erialase praktika jooksul on ta tegelenud erinevate liikumisstiilide ja tehnikatega, täiendanud ennast Helsinki Teatrikõrgkoolis ning mitmetes töötubades nii Eestis kui välismaal.

Programmi koordineerib ja kureerib tantsukunstnik Joanna Kalm.
„Olen vabakutseline etendaja ja koreograaf. Mul on harjumus ja vajadus liikuda ja luua. Õnneks on teisigi, kel sarnased tungid! Mind huvitab, kuidas teised seda teevad, milised filosoofiad, ideed ja küsimused kannustavad erinevaid tantsu- ja etenduskunstnikke ja viivad neid tegudele. Soovin, et see kooskäimise, -tegutsemise ja -uurimise vajadus ühendaks meie valdkonna inimesi ning muutuks püsivaks nähtuseks ning tooks värskeid võrseid meie maastikule.

Soovin anda võimaluse nii noortele kui ka küpsetele kunstnikele oma kogemuste jagamiseks, et ühiselt õppida.

Et liikumine vohaks, et looming õitseks, et etenduskunsti juur oleks sügaval ja avanema hakkaks uus pung nimega liikumisSESOON! “