Töötuba on mõeldud nii kogemusega kui kogemusteta tantsuhuvilistele, keda huvitab elektrooniline muusika ning kes on avatud erinevale või teistmoodi mõtlemisele. Techno Praxis, mis on sisult küll klubitantsu praktiseerimine, tegeleb ka liikumise baaselementidega nagu põrge, voolavus, kehahoiakud, suhestumine ruumi ja teiste inimestega, energia jaotamine ja isiklik liikumisloome.

Sellekordses Techno Praxises avastatakse võimaliku teist laadi liikumise – queer liikumise – esteetikat ja kasutatakse kogutud infot ühe vahendi ja allikana techno-tantsu sessioonides. “Queer” tähendab antud kontekstis mitte igapäevasele normatiivile vastavat identiteeti ja liikumisesteetikat. Queer’ina võivad ennast tunda kõik olenemata soost, seksuaalsest orientatsioonist või muudest võimalikest erinevustest.

Techno Praxist viib läbi vabakutseline tantsukunstnik Üüve-Lydia Toompere, kelle praegused loomeprotsessid ja ideed liiguvad paralleelselt techno-muusika maastiku ning tantsukunstiga, võttes uurimise alla klubitantsukultuuri oma praeguses kodulinnas Berliinis ja Eestis.