Liikumslaboratoorium Kaasaegne keha on improvisatsiooni- ja kompositsiooni põhimõtetel töötav ühisuurimus. Labori läbiviijad, koreograaf Liis Vares ja kunstnik Pavel Semjonov, kutsuvad uudishimu treenima ja liikumist praktiseerima järgmistel teemadel:
Tuttava ja tundmatu liikumiskvaliteedi tabamine ning sellega suhestumine.
Kehastumine.
Kehade erinevus ja samasus.
Võime ja võimetus.
Kontakt.
Koreograafia loomine, õpetamine, omandamine ja kohandamine eri võimekusega kehadele.
Performatiivne keha.

Loe lisaks: http://kuukiri.tantsuharidus.ee/artikkel/kaasaegne-tants- kaasaegses-kehas/

Liis Vares (1986) on vabakutseline tantsija, koreograaf ja õpetaja, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna tantsukunsti erialal ning täiendanud ja jaganud end samal alal Lissabonis, Viinis ja Hiinas. Oma õpetajatöös peab ta oluliseks improvisatsioonilist ning individuaalset lähenemist. Tema soov on luua ruum, kus kōigil on võimalus õppida.Ta peab oma ülesandeks keha ja tantsu mõiste avardamist ning võimalikku ümber hindamist ajas. 2014. aastast on ta esimene ja ainus sertifitseeritud DanceAbility õpetaja Eestis.

Pavel (Pasha) Semjonov (1982) on õppinud Eesti Kunstiakadeemias (2002 – 2006) graafilist disaini ja vabade kunstide osakonnas graafikat (2009 – 2012). 2012. aastast on ta Eesti Vabagraafikute Ühenduse liige ja alates 2013. aastast Eesti Kunstnike Liidu liige. Portfolio: http://draw-out.tumblr.com/