Sõltumatu Tantsu Lava intensiivsed ja praktilised töötoad on mõeldud neile, kes tahavad avastada oma kehatajus midagi uut, leida oma liikumise loominguline külg ning täiustada füüsilist eneseväljendusoskust.
Töötubade eesmärgiks on erinevate liikumiskultuuride teoreetiline ja praktiline tutvustamine, osavõtjatevaheline kogemustevahetus ning uute lahenduste väljatöötamine, et osalejad saaksid impulsi edasiseks arenguks. Töötoad on mõeldud antud valdkonnas algajatele liikujatele ega eelda varasemat kogemust.