Sõltumatu Tantsu Lava pakub 2018/2019 hooajal majaresidentide programmi raames tantsukunstnikele ja/või -uurijaile võimalust hooaja vältel kestvaks uurimisresidentuuriks, huviga mõtestada ja artikuleerida oma liikumis- ja kunstnikupraktikat (artistic research, practice as research, movement research).

Uurimisresidentuuri raames toimub oktoobrist 2018 juunini 2019 regulaarselt kord kuus kohtumised, mis on tugistruktuuriks iseseisva uurimise läbiviimisel. Residentuuri kohtumisi viivad läbi Kai Valtna, Madli Pesti ja Siret Campbell ning erinevad (välis)külalised.

Uurimisresidentuuris osalemiseks toimus septembris 2018 avalik kutsung, kuhu ootasime tantsukunstnikke, kes soovivad fokuseeritult tegeleda oma liikumispraktika sõnastamisega, lavastuse loomiseks uurimistöö läbiviimisega või laiemalt oma kunstnikupraktika analüüsiga. Oodatud olid ka uurijad ja kirjutajad, kes sooviksid keskendada oma uurimust just tantsule ja koreograafiale ning leida koostöövõimalusi tantsukunstnikega.

Hooaja vältel kestvas uurimisresidentuuris hakkavad süvitsi oma loominguliste uurimisteemadega tegelema: Barbara Lehtna, Hanna Junti, Iiris Viirpalu, Liis Vares, Maarja Tõnisson, Marie Pullerits, Raho Aadla ja Valeria Januskevits.

Uurimisresidentuuri raames toimuvad ka avalikud loengud, ajakava:

5. oktoober 2018 kl 15:00 Madli Pesti “Mis on loomeuurimus?”
2. november 2018 kl 15:00 Kai Valtna “Mis on keha ja kus on keha?”
7. detsember 2018 avalikku loengut ei toimunud
11. jaanuar 2019 kl 15:00 Siret Campbell “Mis on tantsulavastuse dramaturgia?”
1. veebruar 2019 kl 15:00 Gundega Laiviņa “What is performative curating?” (Lift99-s)
1. märts 2019 avalikku loengut ei toimu
5. aprill 2019 kl 15:00: Susan Kozel “Threshold Choreographies: Internal, External, Virtual”
3. mai 2019 kl 15:00: Anastasia Proshutinskaya “What Is Documentary Choreography?” (Lift99-s)
31. mai kl 19:00 uurimisresidentuuri lõpuesitlused

 

Materjalid:

Gundega Laiviņa loengu presentatsioon on saadaval SIIN.

 

Uurimisresidentuuri lõpuesitluste kavaleht: