Sõltumatu Tantsu Lava jätkab ka uuel hooajal kunstnikelt head tagasisidet saanud uurimisresidentuuriga, mis pakub (tantsu)kunstnikele ja/või -uurijaile võimalust struktureeritult mõtestada ning artikuleerida oma liikumis- ja kunstnikupraktikat (artistic research, practice as research, movement research) või tegeleda uurimisteemaga, mis mingil põhjusel sahtlis oma aega ootab.

Uurimisresidentuuri raames toimub oktoobrist 2019 juunini 2020 regulaarselt kord kuus kohtumised, mis on tugistruktuuriks iseseisva uurimuse läbiviimisel. Residentuuri kohtumisi viivad läbi Maarin Mürk, Madli Pesti, Kai Valtna ning erinevad (välis)külalised.

Uurimisresidentuuris osalemiseks toimus augustis 2019 avalik kutsung, kuhu ootasime tantsukunstnikke, kes soovivad fokuseeritult tegeleda oma liikumispraktika sõnastamisega, lavastuse loomiseks uurimistöö läbiviimisega või laiemalt oma kunstnikupraktika analüüsiga. Oodatud olid ka uurijad ja kirjutajad, kes sooviksid keskendada oma uurimust just tantsule ja koreograafiale ning leida koostöövõimalusi tantsukunstnikega.

Seotud sündmused