Erik Alalooga on STL maja resident hooajal 2014/15 ja 2015/16. Residentuuris keskendub Erik STL kunstilisele suunamisele ning uute kunstiliste võimaluste loomisele, mis on kooskõlas uue lavaruumiga. Seetõttu on tema erilises fookuses illusioon uurimaks, kas on tehnilisi võimalusi ning eelkõige vajadust töötada välja projekt, mille lõpptulemiks oleks unikaalne ja lihtsalt ümber kujundatav lavaruum vastavalt kunstilistele vajadustele kaasates selleks diskussiooni tantsukunstnikke, stsenograafe, insenere, arhitekte ja disainereid.

Erik on vabakutseline visuaalkunstnik, esitaja, lavastaja, helikunstnik, õpetaja ning kultuurikorraldaja, kes on peamiselt tuntud analoogtehnoloogiliste lahenduste poolest oma kunstiteostes.

Alates 2005. aastast on ta oma loomingulise fookuspunkti asetanud inimese ja masina vahetu füüsilise suhte uurimisele ja käsitlusele. 2011. aastast on tema uuringute objektiks olnud alusmõiste tehnoloogiline performance, mis väljendub füüsilise keha vahetu ja toores kontakt mateeria ja tehnoloogiaga ning interaktiivse heli- ja valgusruumi loomises. Erik on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia skulptuuri eriala bakalaureuse ning interdistsiplinaarsete kunstide (IDK) eriala magistrikraadiga. Ajavajemikul 2006 – 2010 töötas EKA-s IDK õppetooli dotsendina ning 2010 – 2013 tegevuskunstide (TK) õppetooli juhatajana.

Seotud sündmused