STLi uurimisresidentuur võtab seekord fookusesse tantsust kirjutamise, julgustades analüüsima tantsukunsti, nüüdistantsu lavastusi ja koreograafide loomingut. 2022. a. septembrist kuni 2023. a. märtsini toimuvad residentidele regulaarsed kohtumised, mis tutvustavad kaasaegse tantsu spetsiifikat, tantsukriitiku jaoks vajalikke töövahendeid ning võimaldavad süveneda tantsu kui spetsiifiliselt keha- ja liikumispõhise kunstivormi, vaadeldes selle seotust ka teiste etenduskunstide komponentidega.

Tantsukriitika uurimisresidentuuri ootasime kandideerima erinevatest kultuurivaldkondadest nii kogenud kui alustavaid kirjutajad, kes tahaksid avardada oma analüüsivälja just tantsu ja koreograafia kontekstis.

Tantsukriitika residendid: Lisanna Lajal, Kärt Koppel, Kerly Ritval, Joosep Susi ja Ele Viskus.

Residentuur toimub osaliselt koostöös kunstiteadlase Maarin Mürgi veetava Proloogkooli Kriitikakooliga, et soodustada arutelu, kirjutajate mõttevahetust ja sisulist tuge. Ühiselt toimuvad sissejuhatav loeng ja väljajuhatav kohtumine ning avalikud, kriitika positsiooni erinevates valdkondades analüüsivad vestlusringid.

Residentuuri programm:

 • 13 kohtumist igal kuul 21. septembrist kuni 15. märtsini, üle nädala kolmapäeviti kl 16:00–18:00; sealhulgas:
  • 4 teksti/arvustuse kirjutamine
  • 4 lavastuse analüüs
  • 3 kohtumist kriitikutega
  • 8 loeng-seminari, sh 1 sissejuhatav loeng ja 1 väljajuhatav kohtumine
 • Lisaks ühised lugemised ja etenduste külastused
 • Töökeel on eesti keel, v.a. üks seminar ja üks loeng inglise keeles
 • Osalejatele on määratud kogu residentuuris osalemise eest Eesti Kultuurkapitali stipendium 800 €


STL-i tantsukriitika residentuuris osalejatelt oodatakse:

  •  vähemalt kümnel kohtumisel osalemist
  • tekstide kirjutamist ja lektüüri lugemist kokkulepitud ajaks
  • aktiivset panustamist ühistesse vestlustesse 
  • võimalusel arutelude iseseisvat juhtimist

Kohtumised toimuvad kolmapäeviti, üle nädala, kell 16.00 – 18.00. Uurimisresidentuuri sisulise selgroo annavad lisaks tekstide kirjutamisele ja ühistele lugemistele ka 4 loeng-töötuba residentidele, mis annavad praktiliste ja personaalsete kohtumistena osalejatele võimaluse tutvuda süvitsi tantsukriitiku töövahenditega. Samuti toimuvad mõned ühised etenduste külastused (ajakava täpsustumas).

 

 Tekstide kirjutamine

–    Kirjutamise kodutöödeks on ühiselt vaadatud lavastuste arvustused; erinevad formaadid, pikkused ning kirjutise kanalid (näiteks erialane ajakiri, päevaleht jne)
–    Koduste tööde esimene ring on põhjalik tagasisidestamine: kirjalik tagasiside teatriuurija Ott Karulinilt ning suuline arutelu teiste kaasosalistega. Soovi korral on võimalik edaspidise avaldamise sooviga saada parandatud tekstile privaatset tagasisidet.

Etenduste analüüsid ja arutelud

–   Ühiselt külastatakse ühiselt kaasaegse tantsu etendusi, mille järel toimuvad mitte-formaalses, turvalises ja lugupidavas diskussiooniruumis arutelud ja etenduse analüüs.
–    Jaanuarikuus vaadatakse üht tantsulavastust videolt, mida koos analüüsitakse.

Kohtumised kriitikutega ja arutelud kriitika hetkeseisust; koos Proloogkooli kriitikakooliga

–   Avalikud üritused koos kriitikutega erinevatest kultuurivaldkondadest
–   Teemad: Kriitikute kujunemine ja töökogemused, nende tööpõhimõtted, väljakutsed, nõuanded. Ühel arutelul kohtuvad 3-4 eri valdkondade kriitikut.
–   Kriitikakoolis osalejate ülesandeks on valmistada ette küsimusi ja panustada arutellu

 

Miks just tantsukriitika?

Eesti kultuuriajakirjanduses on nüüdistantsust kirjutajate ringkond väike, läbivalt leiab tantsulavastuste retseptsioonist vabandusi teadmiste puudumise osas ning ülestunnistusi, et tantsust kirjutamist peljatakse. Ometi on nüüdistantsu lavastuste arv Eesti teatripildis kasvav, erialase kõrghariduse lõpetanud koreograafide ja loojate pealekasv püsiv ning valdkond järjest nähtavam. See vajaks hädasti ka püsivalt tantsust kirjutajate hetkel ühe käe sõrmedel loetava ringkonna laiendamist.

Tantsukriitik Iiris Viirpalu on tantsukriitika ülesandeid ja sellega seotud probleemistikku põhjalikult analüüsinud Tantsu Kuurkirjas ilmunud artiklis „Semiootiliselt tantsukriitikast“ (Tantsu Kuukiri, oktoober 2016). Siinse tantsukriitika ja nüüdistantsu kajastuste ilminguid on analüüsinud ka näiteks Madli Pesti („Luua, näidata ja vaadata – miks küll?“ Tantsu Kuukiri, oktoober 2015), Evelin Lagle („Nüüdistantsust Eestis: kehaliste dimensioonide avardumisest ja žanriköidikute survest vabanemisest“ kogumikus „Eesti tantsukunst: nüüd ja ->?“, 2015), Leenu Nigu („Piiriküsimuse ammendumine tantsukunstis. – Teatrielu 2014“, 2015), Anneli Kann („Tantsu representatsioon Eesti kultuuriajakirjanduses“, magistritöö, Tartu Ülikool 2016).

Iiris Viirpalu on täheldanud, et kriitika üheks ülesandeks ongi selle paljususe ja tantsuvälja kui terviku haaramine, joonte väljatoomine ja võrdlemine, koodide kirjeldamine ja analüüs (Viirpalu 2016). Lisaks sellele loob kriitika ka tantsu institutsiooni, aidates kaasa kunstiliigi vastuvõtule ja selle tõlgendamisele kultuuris. Asjatundlik tantsukriitika annab võimaluse laiapinnalise diskussiooni tekkeks, elavdab autori suhet publikuga, tekitab dialoogilist suhtlust ja annab tagasisidet lavastuse loomisprotsessiga seotud inimestele. Samuti kindlustab see tantsu positsiooni kultuuris üleüldiselt, toob selle pildile, ärgitab sellest mõtlema ning õnnestunud juhul annab konstruktiivne tagasiside autorile võimaluse oma tööd ka kõrvalpilguga vaadata, näha kitsaskohti ja lihvida mõningaid detaile. Tasub mõelda ka põletavale küsimusele: kuhu edasi? Teravapilgulise arvustaja puudumisel on oht käegalöömise mentaliteedi tekkeks: kuna keegi adekvaatselt ei kommenteeri ega teki dialoogi, võib latti langetada, saab vähesemaga ka läbi ja publiku nõudmised võivad samamoodi langeda. (Iiris Viirpalu „Kriitiku abikäsi“, Sirp 03.05.2013)

 

Kärt Koppel on alustav etenduskunstnik, keda huvitavad pop- ja kõrgkultuuri vahelised äärealad, mida ta uurib teksti, sotsiaalmeedia ja etenduskunstide kaudu. Tema diplomilavastust “See pealkiri on ainult sõnad” ning soolot “Nowadays Romanovs: a brief history of influencerkind” võiks kirjeldada kui nohikukunsti. Ta kirjutab Tantsu KuuKirja rubriiki “Tantsust tantsuta” ja on ⅓ kunstirühmitusest Unholy Trinity. Kärdi tööd on kontoriesteetilises kastmes haudunud ideed, kontseptsioonid ja vormimängud.

Lisanna Lajali haridustee koosneb Tallinna Balletikoolist, Vanalinna Hariduskolleegiumist (teatriõpe) ja Tartu Ülikoolist (eesti kirjanduse eriala). Ta kuulub kirjandusring Ellipsi korraldustiimi ja Teatriteaduse Üliõpilaste Looži. Elus ja kunstis peab ta oluliseks rütme, mängurõõmu ja pühendumist.

Kerly Ritval on Eestis tegutsev kunstiteadlane, kuraator ja kriitik. Ta on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri eriala aastal 2020 ning tudeerib praegu kunstiakadeemia magistrantuuris kuraatorlust. Seni on ta avaldanud eri väljaannetes umbes 40 kunsti- ja arhitektuuriarvustust, analüüsi ja intervjuud, kureerinud kuut näitust. Praegu töötab Kondase keskuses projektikoordinaatorina.

Joosep Susi on kirjandusteadlane, -kriitik ja -didaktik. Tallinna Ülikooli kirjandusõpetuse ja eesti kirjanduse nooremlektor ja Tartu Ülikooli eesti kirjanduse doktorant. Tema peamised uurimisvaldkonnad on lüürikateooria, eesti nüüdisluule ja kirjandusdidaktika.

Ele Viskus peab end tantsuarmastajaks. Ta alustas tantsimisega 4-aastaselt Lasnamäel peotantsutrennidega, praegu töötab Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias tantsukunsti üliõpilastega peamiselt teoreetilise treeningu väljal. Tema haridusteele on jäänud keskkoolis mitte-lauljate klassis käimine, rakenduskõrghariduses tantsukunsti eriala õpingud ning semiootikas ja kultuuriteooriates tuhnimine master levelil (loe: magistritasemel). Viimased kaks aastakümmet on ta tabatav peamiselt Viljandis.

01.veebr

16:00

Sõltumatu Tantsu Lava / vestlusring, kohtumine kriitikutega

15.märts

16:00

Sõltumatu Tantsu Lava / AVATUD LOENG