Alina Belyagina „Meetriline tants. Sappho“

„Oma residentuuris ei tegele ma ainult liikumise ja tekstiga, vaid analüüsin ka ajaloo mõju tänasele tantsule ning otsin oma kohta selles keskkonnas.

Töötan vanakreeka, eelkõige Sappho tekstidega.

Töö ainsaks rütmiks ja muusikaks on vanakreeka luulevorm – meelika(Sappho stroof).

Proovin aru saada, kas laval on olulisem tants või tekst.

Püüan luua matemaatilist meetrilist ruumi, et sellega kaks poolt omavahel ühendada.

Töötan rütmi, aja, distantsi ja liikumise ja vanakreeka luule omavahelise suhtega.“

 

Ruta Ronja Pakalne „Tehnoloogia versus keha“

“Paljastus, kus süvenen iseenda hinge ja liikumisse kui seisundisse. Residentuuri peamiseks ülesandeks saab tehnika kombineerimine tantsija koreograafiaga. Video ja projektsiooni kaudu soovin näidatakeha kui olemasolevat objekti, mille funktsioonid ei ole seotud soolisusega ning mis on kaotanud oma emotsionaalsuse ja seksuaalsuse.”

 

Keity Pook „Puudutus“

„Ma ei taha tunda hirmu millegi nii inimliku vastu, kui seda on puudutus. Ma tahan, et minu otsus puudutada ja olla puudutatud oleks sõltumatu minu kehalisusest. Tahan uurida puudutust, süüvida selle olemusse, aru saada tema jõust, mõjust, tagajärjest. Kust saab alguse vaimne puudutus? Kust füüsiline? Kumb oli enne?”

Keity on residentuuri kaasanud Lauri Mäesepa ja nad tegelevad puudutuseks valmistumisega. Märksõnadeks: keskendumine, teadlikkus, tahe, vabanemine.

 

Sigrid Savi „Omailm“

„Residentuuris hakkan töötama omailmaga ning selle võõraste rütmide mõjuväljas funktsioneerimisega. Töötan kogetava vahetu kehastumisega ja püüan välja jõuda ennastsoosiva absoluutse tulemini.“

 

Kadri Sirel „Vaata mind, usu mind, ma olen pühak

Residentuuri lähtepunktiks on uurida rituaali kui autoriteedi loomise protsessi. Pühadus kui autoriteedi omadus – kõigi osalejate kokkuleppel ja suunatud tähelepanust tekkiv nähtus. Käsitleme pühalikkust kui mitte midagi absoluutset, vaid kui seisundit, mis vajab osalejat ning tekib rituaali kaudu.

Koostöös muusik Kaarel Kuuse ja kunstnik Helena Keskkülaga katsetame helitehnilisi, materjali ja liikumisega seotud lahendusi, mille kaudu eelhäälestada ruum rituaali ja selles osaleja jaoks. Loome vahendid selleks, et võiks tekkida pühaduse seisund.“

Seotud sündmused