Valitsuse nõudel on igal täisealisel teatrikülastajal kohustus esitada tõend vaktsineerimiskuuri läbimise või COVID-19 läbipõdemise kohta.
Valitsuse otsuse kohaselt on alates 9. augustist teatrimajas toimuvatel üritustel lubatud osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimestel. Palume enne etendust esitada saaliteenindajale vastav tõend ja olla vajadusel valmis isikutuvastuseks.

Püsige terved.
Tantsime.
STL