Sõltumatu Tantsu Lava x PANG!

Koostöös Itaalia Artisti Drama Teatro, Portugali Glocalmusicu ning Sloveenia Pionirski Domiga viib Sõltumatu Tantsu Lava läbi rahvusvahelist projekti nimega PANG! (Performing Arts for the Next Generation) .

PANG! kutsuti ellu Covid-19 kriisi tulemusel, mis suurendas inimeste seas ebakindlust ja isoleeritust, võttes ära võimaluse sotsiaalseteks ja kultuurilisteks kogemusteks. Kõige rohkem olid olukorrast mõjutatud noored, kes pidid jääma koju, ei saanud käia koolis ega hobiringides ega omavanuste või sõpradega kohtuda. Suhtlemine ja kultuurist osa võtmine on aga oluline noorte isiklikuks arenguks täiskasvanuks saamisel.

PANG! eesmärk on astuda dialoogi probleemidega, mis käsitlevad ebavõrdsust noorte seas ja sotsiaalset rahulolematust praeguses maailmas. Projekti teemaks on “Maailma lõpp”, mis viitab nii ärevale ajale, milles noored hetkel elavad kui ka tõsiasjale, et paljude jaoks oli ja on siiani sotsiaalne suletus justkui maailma lõpp.

Kaasatud on nelja riigi oma ala professionaalid ja kunstnikud, kes panustavad noortega töösse ning koos nendega toovad lavale temaatilise etenduse. Kogu protsess dokumenteeritakse filmiks. Projekti lõpus luuakse installatsioon, mis rändab riikides ringi.

Sõltumatu Tantsu Lava on koostöös koreograafi, etenduskunstniku ja muusikaprodutsendi Rene Kösteriga võtnud sihtgrupiks kväärnoored vanuses 13-19. Plaanis on korraldada erinevaid töötubasid, vestlusringe ja palju muud, mis annaks võimaluse võimalikult paljudel noortel projektis osaleda.

Projekt kestab kokku kaks aastat.