Infopäeval anname ülevaate meie teatri uuest hooajast ning tutvustame meie haridusprogrammi. Koos tantsu- ja teatrikriitiku Iiris Viirpaluga arutame aga viise, kuidas analüüsida teatris nähtut koolitunnis.
Vajalik eelnev registreerumine (26. augustini)!

Infopäeva programm:

12.00- 12.20 Tutvustame STLi 2019/2020 programmi ja pakume kohvi

12.20-13.30 Praktiline seminar: „Kuidas rääkida kaasaegsest teatrist?

Ideid ja näpunäiteid õpetajatele, kuidas rääkida uutest teatrivormidest: tantsulavastustest ja füüsilisest teatrist.“
Tänapäeva kaasaegses teatris on loojutustamise vahendid muutunud ning enam ei põhine paljud lavastused ka konkreetsel näidendil. Tänaste ärksate noorte ootused on samuti muutunud: noored suhestuvad teatriga, mis on päevakajaline ja räägivad inimesest tänapäeva maailmas, tänapäeva probleemidega.
Õpetajatele-huvijuhtidele suunatud praktilises töötoas vaadeldakse, kuidas tänapäevaseid teatritehnikaid kasutavaid tantsulavastusi ainetundides käsitleda. Saab näpunäiteid, kuidas jälgida lavastusi, kus tähendusi ja meeleolu edastatakse keha ja liikumise kaudu. Videonäiteid vaadeldes ja ühiselt analüüsides arutatakse, kuidas eri vanuseastme õpilastega laval nähtust rääkida ning kuidas lavastuste sisu lahti mõtestada.

13.30-14.00 Zuga Ühendatud Tantsijad tutvustavad väikse etteastega enda uuslavastust „2+2=22“

ZUGA Ühendatud Tantsijate uus lavastus “2 + 2 = 22” puurib reegleid ja korraldusi, nähtavaid ja nähtamatuid kokkuleppeid meie ühises armsas elus lastena ja vanematena, keerab need pahupidi, hiilib kõrvale ja astub mööda, ei paku istet või kutsub enda kõrvale või istub kahel toolil korraga, samal ajal ikkagi koos oma kohta otsides. Selles tegevuses on püüe jõuda kohale, isegi kui seda saadab hüüe “Kohane!”. Etendus on sobilik algklassidele. Rohkem infot: https://stl.ee/lavastus/2-2-22/

Vanemale kooliastmele suunatud haridusprogramm tutvustab noortele nüüdistantsu kui üht teatrižanrit: loengud annavad mõtteainest ning pakuvad noortele ja õpetajateleerinevaid näpunäiteid ja n-ö giidi tantsulavastuste vaatamiseks ja nende paremaks mõistmiseks. Meie lavastused tegelevad erinevate teemadega, mida saab siduda ühiskonnaõpetuse või kirjanduse tundidega ning psühholoogia ja eri- ja sotsiaalpedagoogikaga.

Seotud sündmused