Sõltumatu Tantsu Lava on partner kaheaastases projektis pealkirjaga Moving Digits: Augmented Dance for Engaged Audience (MODI) (“Liikuvad numbrid: Laiendatud tants kaasatud publikule”), mille eesmärk on suurendada publikupoolset mõistmist ja kaasatust nüüdistantsu lavastustes ning kogeda tantsu laiendatud viisidel (ka pärast etenduse lõppu).

Projekt on koostöö Madeira Interaktiivsete Tehnoloogiate Instituudi (M-ITI, Portugal, juhtivpartner), Hochschule Düsseldorf’i (HSD, Saksamaa), Sõltumatu Tantsu Lava, Greenwich’i Ülikooli (Suurbritannia) ja Tanzhaus NRW (Saksamaa) vahel.

18–19. veebruaril võõrustas Sõltumatu Tantsu Lava töötuba, kus tegeleti liikumise, kehataju visualiseerimise ja helindamise esialgsete ideedega. 

17.–20. juunil toimus teine töötuba Portugalis, mida võõrustas Madeira Interaktiivsete Tehnoloogiate Instituut (M-ITI).

MODI järgmine etapp on 5.–16. augustini kestev residentuur Tallinnas, Sõltumatu Tantsu Laval.