Sõltumatu Tantsu Lava oli partner kaheaastases projektis pealkirjaga “Liikuvad numbrid: laiendatud tants kaasatud” (“Moving Digits: Augmented Dance for Engaged Audience”), kus rahvusvaheline grupp koreograafe uuris digitaalseid tehnoloogiaid ning nende dimensioone tantsukunstis ja publikukaasamise strateegiates. Tarkvara eksperdid Saksamaalt (Hochschule Düsseldorf, HSD) ja Portugalist (Madeira Interaktiivsete Tehnoloogiate Instituut, M-ITI) arendasid koostöös nende koreograafidega vastavalt uued prototüübid. 

Soovitame visata projekti kodulehel pilgu peale materjalidele, mis pikast koosliikumisest kehade ja tehnoloogiaga sündis:

Meil oli kaks aastat väga põnev ning ootame järgmisi koostöid!

________________________

Projekti raames toimusid järgnevad tegevused ja üritused:

18–19. veebruaril 2019 võõrustas Sõltumatu Tantsu Lava töötuba, kus tegeleti liikumise, kehataju visualiseerimise ja helindamise esialgsete ideedega.
17.–20. juunil 2019 toimus projekti teine töötuba Portugalis, mida võõrustas Madeira Interaktiivsete Tehnoloogiate Instituut (M-ITI).
5.–16. augustini 2019 kestev residentuur Tallinnas, Sõltumatu Tantsu Laval võimaldas neljal koreograafil süvitsi minna oma ideedega.
22.–26. oktoobrini 2019 toimunud töötoas Tanzhaus NRW-s, Düsseldorfis arendati edasi Tallinna residentuuri projekte ning esitleti neid publikule.
9.–13. märtsil 2020 toimus Sõltumatu Tantsu Laval projekti viimane töötuba koreograafidega, kus viimistleti oma projektid. Kahjuks jäi eriolukorra tõttu ära 13. märtsil toimuma pidanud avalik showing.
25. septembril 2020 toimus online-seminar, kus ettekande tegid nii projektis osalenud kui ka projektiga kaugemalt seotud kunstnikud ja teadlased, kes käsitlesid teemat tants ja tehnoloogia mitmete nurkade alt ning tõid välja olulisemad avastused ja järeldused kahe-aastase projekti tulemusena.