Sõltumatu Tantsu Lava haridusprogramm alustab sügisel. Noortele ja koolidele suunatud ja tantsule pühendatud programm avab kaasaegse tantsu teemat nii publiku kui ka tantsumaastiku seisukohast.

Vaba vormiga haridusprogramm kaasneb STL-i sügis-talve programmi kuuluvate etendustega ning on mõeldud sissejuhatuseks kaasaegse tantsu valdkonda kui ühte teatrižanrisse. Loengud koos visuaalsete näidetega annavad ülevaate kaasaegsest tantsust, selle kohast tänases teatripildis ning sellest, kuidas tantsulavastust vaadata ja sellest paremini aru saada. Loengud on üles ehitatud kaasaval viisil: noored saavad ise küsida, rääkida oma vaatamiskogemusest, samuti on loengu ülesehitus tantsuvaldkonnast lähtuvalt dünaamilisem ja loomingulisem. Vaatluse all on ka STL-i programmi kuuluvad lavastused.
Loengud toimuvad ja eelnevad etendustele:

Loengud tegelevad muu hulgas järgmiste teemadega:
1. Mis on kaasaegne tants? Kuidas seda iseloomustada ning millised jooned iseloomustavad nüüdistantsu. Tuuakse näiteid kohalikult teatrimaastikult.
2. Kuidas vaadata ja „mõista“ nüüdistantsu?
loo puudumine – lavapildid, tunnetuslikkus, kogemuslikkus, kohalolu, seisund
kehalisus – seisundi, idee ja sisu väljendus keha kaudu
3. Nüüdistants Eestis: kohalik tantsumaastik ja nüüdistants teatrimaastikul – nüüdistants kui üks etenduskunsti žanr, nüüdistantsus tegutsejad, STL-i roll.

Järgmised loengud oktoobris ja novembris: 19.10 ja 16.11 “Kuidas vaadata nüüdistantsu?”

Registreeri siin.

Loengut on võimalik ka tellida. Võta ühendust: iiris@stl.ee

Seotud sündmused