Kui tavaliselt tullakse Greenfieldile kindla ideega, siis nüüd ootame teid kohapeal kehalisi impulsse leidma ja meiega jagama! 23. veebruaril toimub Greenfieldi raames “BATTLEJÄMM”.

“BATTLEJÄMM” on teist korda toimuv battle, mis kutsub üles eksperimenteerima enda keha, ruumi ja ajaga. Battle kujutab endast vastasseisu, kus võistlustulle astuvad tantsijad erinevates stiilides. Olenemata tantsubattle’ite populaarsusest Eestis, on harva kaasaegse tantsuga tegelejatel või etenduskunstnikel võimalus ennast sellises formaadis proovile panna või aja peale eksperimenteerida. “BATTLEJÄMM” loob võimaluse ka neile. Kuna sündmus toimub 23ndal veebruaril, ei puudu seekord ürituselt ka võistutantsimine eesti tantsu kategoorias!

KATEGOORIAD:

** CONTEMPORARY 1vs1

Esimene kategooria, milles võistelda saab, on Contemporary dance ehk kaasaegne tants. Contemporary on väljakasvanud postmodernsest tantsust ning originaalselt laenas elemente klassikalise, modern ja jazz-tantsu stiilidest, muutes need kehale omasemaks. Battlejämmi Contemporary kategoorias hinnatakse tantsija oskust kasutada kaasaegsele tantsule omaseid tehnikaid (kokkutõmme ja vabastus, põrandatehnika) muusikakasutust ning oskust improviseerida vaheldusrikkalt. Contemporary kategooria toimub 1vs1 formaadis ning igale tantsijale antakse aega 1 minut.

Conteporary kategooria kohtunikud on Raho Aadla, Oksana Tralla ja Liis Vares.

** HAPPENING PERFORMANCE 1vs1

Termin happening võeti kasutusele 1950.-60. aastatel, olles mõjutatud Itaalia futuristlikust kunstivoolust. Happening’i rõhk on improvisatsioonil ja publiku kaasamisel ning seda defineeritakse kui improviseeritud etendust, millel puudub kindel narratiiv. Performance sai alguse 1970ndatel ning see on happening’ist plaanipärasem. Erinevalt happening’ist ei kasuta performance enam nii palju publiku osalust ja sõnum peitub eelkõige tegevuses. Performance’i puhul saab välja tuua ka mitmeid alaliike: näiteks poliitiline, feministlik, koreograafiline jne. Happening Performance on kategooria, kus leiame balanssi teadmatuse ja teadlikkuse vahel, jälgides ning kasutades nii väliseid kui ka sisemisi impulsse. Selles kategoorias innustame teid läbi enda keha avastama kõiki võimalusi, mis selles ruumis ja ajas eksisteerivad. Happening Performance’is hinnatakse etendaja lavalist kohalolu, suutlikkust üllatada ja mõjutada publikut, kohaspetsiifilisusega mängimist ning leidlikkust oma keha ja heli vahel. Kuigi osaleja peamiseks vahendiks on keha, ei ole siin tantsutehnika vajalik. Seetõttu on oodatud kõik, keda huvitab eksperimenteerimine! Happening Performance kategooria toimub 1vs1 formaadis ning igale tantsijale antakse aega 2 minutit. Edasisaajad antakse teada enne järgmist vooru.

Happening Performance kategooria kohtunikud on Henri Hütt, Kaisa Kattai ja Ruslan Stepanov. Muusikat loob Taavet Jansen.

** VÕISTUTANTSIMINE EESTI TANTSUS 2vs2

Eesti rahvatants on aja jooksul välja kujunenud rahvale omane tantsimise viis, mis on saanud inspiratsiooni ja ajendit näiteks põllundusest, jahil käimisest, kodustest toimetustest. See on olnud rituaal hea õnne saamiseks, tänuavaldus korda läinule ja ka suhtlusvahend. Rahvatantsuga väljendame oma kogukonna maailmatunnetust. Eesti tantsu kategooriasse ootame nii pärimus- kui ka lavarahvatantsu tantsijaid. Igas voorus antakse tantsijatele üks põhisamm, mida kasutades tuleb improviseerida. Hinnatakse tantsija oskust ära tunda ette antud Eesti tantsu põhisamme ning fantaasiat nende intepreteerimisel. Eesti tantsu kategooria toimub 2vs2 formaadis ning igale paarile antakse aega 2 minutit. Tantsida võib paarilisega nii koos kui eraldi. Riietus on vaba ning seda ei hinnata!

Eesti tantsu kategooria kohtunikud on Katariin Raska, Kristiina Vilipõld ja Sille Kapper. Eesti tantsu kategooriat saadab Maris Pihlap.

REGISTREERI OSALEJAKS SIIN!

Päeva juhivad Lii Ainsalu ja Kai Valtna!

Sündmus on pealtvaatajale tasuta.

///

Kunstnikele mõeldud avatud platvorm Greenfield on regulaarne sündmus Sõltumatu Tantsu Laval, kus eri valdkondade kunstnikud (tantsijad, teatraalid, muusikud, kunstnikud, luuletajad jt) saavad üksteise loominguga tutvuda, oma valmimisjärgus töid ette näidata ning teiste loojate ja publikuga dialoogi luua.

Sel hooajal toimub Greenfield erinevate külaliskuraatorite käe all. Iga Greenfield on oma kuraatori nägu ja tegu, milles kajastuvad avaralt erinevad kaasaegsed kunstipraktikad.