EV100: 1920–30 loengusari

Eesti teater toob vabariigi juubeli puhul publiku ette Eesti vabariigi sajandi loo. Eesti teatrid jagasid sajandi üheteistkümneks kümnendiks ja lisasid neile tulevikulavastuse, seega ühtekokku sünnib projekti raames vähemalt 12 uuslavastust. Kõik lavastused luuakse vähemalt kahe teatri koostöös, ühtekokku osaleb projektis vähemalt 24 teatrit. Loosi teel selgusid nii iga teatri koostööpartner kui kümnend, mis ühislavastuse aineseks saab. Lavastuste esietendused jäävad ajavahemikku september 2017 kuni juuni 2018 ja need toimuvad sajandi kronoloogilises järgnevuses. Nii mängidakse läbi vabariigi elulugu.
Loosi tahtel sai Sõltumatu Tantsu Lava perioodiks 1920-30 ning partneriks Vanemuise.

EV100: Sõltumatu Tantsu Lava 1920–1930

STL alustab EV100 programmi lavastusprotsessi avaliku loengusarjaga. Neljal päeval on tantsulavale kutsutud erinevad lektorid sügavamate teadmistega kümnendi 1920–30 kohta. Loengute eesmärgiks on filtreerida kümnendi tervikpildist välja kitsam huvipunkt, atraktiivsemad võtmesõnad, puudutavad kujundid, liikumised ja värvid, unustatud ja uued kombed, väljendid, mõtted. Minevikust otsitakse üles olevik.
Selleks, et filter ei peegeldaks üksnes ühe lavastaja uudishimu, kutsutakse loengutele ka publik, kellel palutakse loengute käigus teha märkmeid (olgu vahenditeks kas keha, pliiats, käed vms) tervet põrandat katvale paberile ehk tervet paberit kandvale põrandale. Täpsem juhis antakse kohapeal. Vastutasuks tagatakse protsessis osalejale prii sissepääs 2017. aasta septembris esietenduvale lavastusele.

Helisid dokumenteerib raadio, kehasid kaamera ning kehamälu minevikku dokumenteerib olevik, olevikku – osalev keha.