31. mail kell 19:00 saab Sõltumatu Tantsu laval näha hooaja vältel uurimisresidentuuris liikumise, tantsu ja etenduse kogemise küsimustega tegelenud tantsukunstnike uurimisteemade esitlusi. Tutvustustele järgneb vestlus residentide ja juhendajatega Leenu Nigu eestvedamisel.


Fotol Liis Vares

Sõltumatu Tantsu Lava alustas eelmise aasta sügisel uue residentuuriformaadiga, mis pakkus tantsukunstnikele ja/või -uurijaile võimalust hooaja vältel kestvaks uurimisresidentuuriks, huviga mõtestada ja artikuleerida oma liikumis- ja kunstnikupraktikat (artistic research, practice as research, movement research). Uurimisresidentuuri raames toimus oktoobrist 2018 juunini 2019 regulaarselt kord kuus kohtumised, mis olid tugistruktuuriks iseseisva uurimise läbiviimisel. Ühistes seminarides arutati ja arendati edasi osalejate individuaalseid uurimisteemasid, mida juhendasid dramaturg ja Drakadeemia asutaja Siret Campbell, teatriuurija ja -kriitik Madli Pesti ning Viljandi Kultuuriakadeemia tantsuteooria õppejõud Kai Valtna.

Uurimisresidentuuris osalesid: Valeria Januškevitš, Hanna Junti, Barbara Lehtna, Marie Pullerits, Maarja Tõnisson, Liis Vares, Iiris Viirpalu, kelle uurimisteemad olid näiteks: autentne liikumine, keele ja keha seos, erinevad kommunikatsioonisüsteemid, keskkonnakriisi väljendamine tantsu kaudu, keha teaduslikud ja mütoloogilised fenomenid, kohalolu tehnoloogilises ühiskonnas.

Marie Pulleritsu uurimuse tulemusel ilmub koostöös Sõltumatu Tantsu Lavaga sügisel “Koreograafiraamat”, mis on sissevaade 14 tantsukunstniku/koreograafi/lavastaja loometöö spetsiifikasse ja praktikasse, väärtustades ka tööd, mis toimub väljaspool selge tulemiga lavastusprotsesse.

Residentuuri raames toimusid ka avalikud loengud residentuuri juhendajatelt ja väliskülalistelt kõigile huvilistele: Madli Pesti “Mis on loomeuurimus?”, Kai Valtna “Mis on keha ja kus on keha?”, Siret Campbell “Mis on tantsulavastuse dramaturgia?”, Gundega Laiviņa “What is performative curating?”, Susan Kozel “Threshold Choreographies: Internal, External, Virtual”, Anastasia Proshutinskaya “What Is Documentary Choreography?”.

Uurimisresidentuuri toetas Eesti Kultuurkapital.