Sõltumatu Tantsu Lava kevadprogramm on nüüd avalik: kutsume publikut osa saama nii uuslavastuste etendustest, huvitavatest liikumise töötubadest kui ka lisaprogrammist: Greenfieldidest ja loengutest.

rebel body

Sel kevadel toob Sõltumatu Tantsu Lava välja kaks uuslavastust. Majaresidendi Sveta Grigorjeva performatiivne lavastus „Rebel Body Orchestra“ pöörab tähelepanu mässule ja vastupanule. Lavastuses vaadeldakse keha kaudu, kuidas avaldub mässulisus ja revolutsioonilisus nüüdisühiskonnas, millised on tänapäeval esile kerkinud uue mässu alged ning kuidas seda etenduslikus olukorras väljendada. Autorid näevad keha nähtusena, mis süsteemile ja kehtivale korrale ohtlik: keha võimaldab vastanduda ja mässu kaudu lugusid rääkida. Etendajatena teevad lisaks Svetale kaasa Lilli Volmer, Florian Wahl ja Billeneeve, dramaturg on Jürgen Rooste. Esietendus 13. märtsil kell 19 Sõltumatu Tantsu Laval.

wauhaus

Teine uuslavastus toob kodumaise publikuni Soome nüüdisetenduskunsti kollektiivi W A U H A U S, kelle uus töö „FLUIDS“ seab väljakutse kehale, mis peab toime tulema harjumuspärasest erinevates tingimustes. Libedas võimatuses kohtavad laval liikuvad kehad füüsilisust, mis põhineb pideval ebaõnnestumisel ja uuesti proovimisel. Esietendus 3. mail kell 19 Sõltumatu Tantsu Laval.

Kord kuus laupäeviti jätkuvad konkreetses valdkonnas algajatele suunatud töötoad erinevate koreograafide juhendamisel. Legendaarne ballettmeister ja koreograaf Mai Murdmaa viis 20. jaanuaril läbi professionaalsetele tantsijatele mõeldud meistriklassi, kus lisaks liikumisele ja koreograafia sooritamisele ka oma liikumist analüüsiti.

Järgmise töötoa läbiviijaks on Karl Saks, kes 17. veebruaril toimuvas töötoas pöörab tähelepanu keha instinktidele ja sellele, kuidas läbi liikumise oma instinktiivse Minani jõuda.

10. märtsil toimub Üüve-Lydia toompere läbi viidav Techno praxis, kus lisaks techno klubitantsu alussõnavarale ja liikumiskeelele katsetatakse ka individuaalsuse ja alternatiivse liikumiskeele leidmisega, võttes aluseks Queer-kontseptsiooni.

7. aprillil saab W A U H A U S-i liikme Jarkko Partaneni käe all proovida libastumist, libisemist ja komistamist. Lavastusega „FLUIDS“ kokkukõlavas töötoas uuritakse keha liikumisvõimalusi libestiga kaetud põrandal.

19. mail viib ZUGA ühendatud tantsijate kollektiiv läbi töötoa, mis mõeldud lastele ja lastevanematele. Koos perega liikudes avastatakse ja luuakse suhtlussituatsioone ning katsetatakse erinevaid koostantsimise võimalusi.

Lisaprogrammi kuuluvad selgi poolaastal nii hariduslikud loengud (27. jaanuaril ja maikuus) kui ka kunstnikele mõeldud platvorm Greenfield. Poolaasta Greenfieldid toimuvad 23. veebruaril, 23. märtsil ja 7.juunil kell 19.

Värskes projektis töötab koreograaf Liis Vares liikumispraktikumis kõigi huvilistega, sõltumata nende kehalisest vormist ning liikumiskogemusest. Tund põhineb DanceAbility metoodikal ning toimub koostöös Eesti Erinoorsootöö Ühinguga noOR Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59) esmaspäeviti kell 17:30-19:30.