Millega tegeleb tantsukunstnik?

Millega tegelevad tantsukunstnikud ja -uurijad täna? Mis teemad, küsimused, tehnikad on vaatluse all? 

Madli: Sõltumatu Tantsu Lava residentuurikunstnikke huvitab – hästi laialt üldistades – küsimus, mis paneb mind kui tantsukunstnikku liikuma. Huvitavad erinevad kehad laval (mis on normaalsus? mis on ebakonventsionaalsus?). Huvitab tegelemine identiteedi ja autentsusega. 

Kai: Ma arvan, et kõik huvitavad tantsukunstnikud, õpetajad, uurijad ja teoreetikud tegelevad praegu senise kogemuse ratsionaliseerimisega. Isiklikus ja kultuuriajaloolises plaanis. Ehk lammutatakse laiali lihtne „soorituslik keha“ ja küsitakse uuesti, mis see on, keha nimelt. Minu jaoks on huvitav see, et vastuseid otsitakse igapäevastest sotsiaalsetest praktikatest  kübertehnoloogiateni välja. See annab võimaluse tegeleda tantsus muuga, kui esteetika ja emotsionaalsusega.

Kuidas sarnanevad ja kuidas erinevad teoreetikute ja praktikute või uurijate ja kunstnike huvid? On need suures osas samad või kas praktikuid ja teoreetikuid üldse saab enam sedasi eristada? 

Madli: Olen pigem nõus, et ranged eristused praktikute ja teoreetikute vahel on hägustumas, nagu on hägustumas kõikvõimalikud žanripiirid kultuuris üldisemalt.

Kai: Mõlemad sõnastavad oma huve praegu pigem filosoofiliselt, ehk siis küsimuste kaudu, millele pole tõestatud vastuseid. Vastustena, mis on avatud diskussioonile. Igasuguse filosoofia eelduseks on uudishimu (nagu rääkis juba Sokrates). Ka selles punktis ei erine uurija kunstnikust. Ma arvan, et erinevus uurija ja kunstniku vahel tuleb välja selle rakendamises, mida sa teada oled saanud (ehk kuidas töötada tõsiasjaga, et iga küsimisega suureneb määratult teadmatuse osakaal teadmises?).

Kuidas need teemad/küsimused/huvid peegeldavad maailmas, ühiskonnas, kultuuris, kunsti- ja tantsumaailmas toimuvat? 

Madli: Ühiskondlikud teemad Eesti tantsukunstnikke väga ei huvita. Sõltumatu Tantsu Lava residentuuritaotluse esitas viisteist tantsukunstnikku, kellest vaid üks oli väga konkreetselt huvitatud uurimaks maailmas toimuvaid ühiskondlikke protsesse – keha ökoloogilise kriisi ajastul. 

Kai: Kui kogu maailm räägib vastutusest ja jätkusuutlikusest, harjumuste ja mõtteviiside muutmisest, paevad kõik kaasajal tantsuga seotud inimesed esitama neidsamu küsimusi keha kohta. Mis on raiskamine keha puhul ja milline näeb välja jätkusuutlik tantsupraktika?

 

Vastasid Sõltumatu Tantsu Lava uurimisresidentuuri juhendajad Madli Pesti ja Kai Valtna.