Sõltumatu Tantsu Ühendus on 2005. aastal loodud tantsukunsti arendav organisatsioon, mis toetab vabakutseliste tansukunstnike ja loovtruppide loome- ja etendustegevust pakkudes tegevusväljundit, arenguvõimalusi ning administratiivset tuge ideedele ja kunstnikele, kes vastavad STÜ eesmärkidele. Selleks toome välja uuslavastusi, pakume tantsukunsti residentuure, koordineerime regulaarset etendustegevust Sõltumatu Tantsu Laval, korraldame tantsukunsti töötubasid ja meistriklasse ja kureerime nüüdistantsu debüütplatvormi PREMIERE.

To: sina
From: triinu@stl.ee
Subject: Tule vabatahtlikuks!

Sind huvitab tants ja kaasaegne teater? Sa usud kunsti? Sa soovid ise sellesse panustada? Soovid liituda STL meeskonnaga? Me otsime just Sind!

Liitu meiega kirjutades aadressil triinu @ stl.ee

 

Soovid meid TOETADA:

STLi kontonumber: 
EE532200221030176864 Swedbank 
Sõltumatu Tantsu Ühendus MTÜ

Iiris Viirpalu

Iiris tegeleb noorte haridusprogrammiga, valmistades ette nüüdistantsuteemalisi loenguid koolinoortele. Lisaks koostab ja toimetab trükiseid ning vajadusel pressimaterjale ja -tekste, toetades STL-i hooaja ja lavastuste kommunikatsiooni.
Muul ajal kirjutab kultuurikriitikat, tegutseb erinevates projektides ning uurib tantsu teoreetiliselt ja
praktiliselt, andes ka liikumistunde.

iiris[at]stl.ee

Marko Odar

marko[at]stl.ee

Evelyn Raudsepp

Evelyn on STL-i loovprodutsent, kes hoiab kätt pulsil hooajas kahel lavastusel selle ideealgest kuni viimase kummarduseni, otsib tantsule partnereid teistest kunstiliikidest läbi rahvusvaheliste residentuuride ning välkprojektistab mõtted, mis tunduvad hetkel olulised. Laiemal tegevusväljal ühendab tantsu, etendus- ja visuaalkunste, mis materialiseeruvad just neile vajalikus formaadis.

evelyn[at]stl.ee

Triinu Aron

Olen võtnud endale piloodi rolli deltaplaanil nimega STL: püüan tabada stardihetke, kontrollida tiiba vastavalt tuule suunale ning vigurlendudel käsipidurit tõmmata.

Maapeal olles tähendab see seda, et vajadusel parandan ventilatsioonitorusid, alati on mul tagataskust võtta eksperthinnanguid tantsukunstile, pilvede liikumist jälgides suudan ennustada järgmise viisaastaku külastaja- ja bilansinumbreid ning nõrkushetkedel avastan end taas künkalt alla liuglemas.

triinu[at]stl.ee

Siim Tõniste

Töötoad
STLi intensiivsed ja praktilised töötoad on neile, kes tahavad avastada midagi uut, leida oma liikumise loominguline külg ning täiustada füüsilist eneseväljendusoskust.
Kursuste eesmärgiks on erinevate liikumiskultuuride teoreetiline ja praktiline tutvustamine, osavõtjatevaheline kogemustevahetus ning uute lahenduste väljatöötamine, et kursustel osalejad saaksid impulsi edasiseks arenguks.

siimtoniste[at]yahoo.com

Ingrid Kääramees

Soovite tulla vaatama etendusi lastele või noortele? Soovite liikumise töötubasid lastele ja noortele? Andke mulle märku!

ingrid[at]stl.ee

Sveta Grigorjeva ja Jürgen Rooste

Hooaegade 2016/17 ja 2017/18 majaresidendid on Sveta Grigorjeva ja Jürgen Rooste, kelle visiooniks on kujundada STL-st avatud ja võrdsete võimalustega loomemaja kõigile kunstnikele, kes soovivad oma loominguga pakkuda alternatiivi inimolemise mõtestamisel ja loomisel.
Sveta Grigorjeva ja Jürgen Rooste: „Tants on relv, mõtlemis- ja elamisviis.”

kullanupp[at]gmail.com

STÜ juhtimine

STÜ liikmete üldkoosolek on kõrgeim organ, mille pädevuses on näiteks põhikirja muutmine, eesmärgi muutmine, juhatuse liikmete valimine, majandusaasta aruande kinnitamine jne. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus tavaliselt üks kord aastas.
STÜ -s on üheliikmeline juhatus (Triinu Aron), kes korraldab ühenduse igapäevast tegevust, vastutab organisatsiooni põhikirjalise tegevuse ja pikaajaliste kohustuste eest. Kõik sisulised tegevused lähtuvad tegijate endi soovist ja motivatsioonist ning kestavad seni, kuni on nende järgi on nõudlus ning tegijatel jätkub motivatsiooni neid ellu viia.

STÜ järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid (link: www.ngo.ee/eetikakoodeks)

STÜ põhikiri
STÜ aastaaruanded 2013 ja 2014