Sõltumatu Tantsu Lava ja Vanemuise teatri koostööprojekt EV100 teatrisarja SAJANDI LUGU raames.

„Rännakud“ on Vanemuise teatri ja Sõltumatu Tantsu Lava ühine teekond keele ja kodumaa mõtteruumis. See on kahest lavastusest koosnev lugu, mida ühendavaks sillaks on veebiplatvorm Rändomoonium, virtuaalne maa, milles võimalik vahetult keeleplahvatusest osa saada, olla ise oma rännaku ja maailma looja. Teatrite koostööna valmiv leht annab sissejuhatuse lavastustesse ning aitab neid mõista, saada lisateadmisi Eesti ajaloost ja valitud kümnendist.

www.randomoonium.ee

Tõotatud maa on kodumaa leid ja isamaa lugu, mida lahendatakse negatiivi kaudu. Positiiv kui negatiivi potentsiaal, negatiiv kui positiivi võimalus. Mis on sisse ja välja fokusseerimise erinevus; kuivõrd on võimalik puudutada detaili, olles fookusega veel/juba üldisel. Mis on üldpildi ja detaili vahe, kui lainurk ja teravnurk annavad informatsiooni teineteise kohta.

Millistele mastaapidele toetutakse, millistele mastaapidele üldse toetuda saab. Kui väike või suur peab pilt/haare olema, et sellele toetuda saaks, et see tuge/tõde pakuks.

Kui väike või suur peab kodumaa olema, et sellele toetuda saaks, et see tuge/tõde pakuks. Kas isamaa ja kodulugu on piiritletud, kas ema armastus on piiratud.

Kui kodu on see, kus on omad, siis mis on see, kus on võõrad, kui võõra mõistet ei tea. Mis muutub, kui võõra mõistet selgitada või mis on elus juhtunud, et võõra mõiste on selgeks saanud.  Rääkida enda lugu võõra kaudu, rääkides võõra lugu enda pinnalt – osutamine palmipuudele endal kuused-kased toas – kodustades küsimust, milleks ja kuhu me läheme/ milleks ja kuhu on mindud.

Rännakute teine lugu, MAARJAMAA LAULUD asub SIIN

Kogu EV100 teatrisarja programmi leiad SIIT

Lavastuse järelkaja:

„Tõotatud maa” pole koht, kuhu põigatakse sisse, et hiljem peateed jätkata, või eesmärk, milleni jõudnuna tuldud teed tagasi pöörduda, pigem on see teelõik ja periood teatrikülastaja elus ja mõttekäikudes” –  Annemari Parmakson. Eesti Päevalehes 02.10.2017.

“Ma pole varem näinud taolist triviaalse kõnepruugi, olemasolemise ja tugeva kontsentratsiooni vaheldust. Kohati on see groteskne, kohati ajab segadusse. Aga igav igatahes ei hakka. Kui ihu ja hingega ollakse asja juures, siis see töötab alati. Siis on järelemõtlemisekohti enese jaoks. Et kuidas ja miks ma omi asju ajan.” –Peeter Sauter. ERR kultuuriportaalis. 22.09.2017

“see, et reisida füüsiliselt kodumaast kaugele, võib olla ettekääne selleks, et hiljem rahus kodus olla. et näha selgemalt, tuleb astuda korraks paar sammu eemale.” – Kadri Noormetsa intervjuu Peeter Sauterile. ERR kultuuriporaalis. 22.09.2017

“kuna olen veendunud liikumise olulisuses, nii keha-, mõtte- kui kõnetegevuses, siis tahan seda pakkuda ka isamaale. ma ei suru isamaad piiridesse, vaid lasen sel liikuda, olla liikuv, mobiilne, dünaamiline. see pole toretsev kujund, vaid reaalne praktika, austusväärne suhtumine, suhestumine.” Kadri Noormets vastab Piret Karro küsimustele Müürilehes.19.09.2017

“Lavastusega „tõotatud maa“ jätkab Noormets oma „organiseeritud kontsentratsiooni ruumi“ uurimist ja lahtimängimist. See on tema leitud väga hea ja täpne termin kirjeldamaks oma töid. Tema loodud ruumid on tõesti detailideni organiseeritud ja nõuavad kõigilt neis ruumides viibijailt kontsentratsiooni, keskendumist detailidele, aga ka nähtu seostamistahet. Asjakohane on ka Noormetsa pakutud termin „nullgarantii“, mis peegeldab ehk eelnevalt toodud võrdsuse mõtet: etendaja ei garanteeri midagi, ta pakub võimalusi. Publikult, kogejatelt oodatakse võrdset, eelkõige vaimset, aga kohati ka füüsilist pingutust. Installatiivsest ruumist saab kogeja kaasa impulsse. Kuidas need impulsid kogeja sees resoneerivad, on iga inimese enda vastutada.” Madli Pesti Sirbis. 06.09.2017

Delta. Lavastus “Rännakud. Tõotatud maa”. Marie Pulleritsu intervjuu Kadri Noormetsa ja Taavi Suisaluga. ERR.Klassikaraadio. 20.09.2017

Eesti teater, mis sa teed? Postimees. Heili Sibrits. 05.10.2017

Kadri Noormets: väljaränne Brasiiliasse 1920ndatel on superkõnekas. Terevisioon. ERR. 19.09.2017

Kadri Noormetsa intervjuu Publikumärgile. Kuku raadio. 23.09.2017

Tudengite mõtisklused lavastusest, TLÜ, 28.12.2017