Valitsuse nõudel on igal täisealisel teatrikülastajal kohustus esitada tõend vaktsineerimiskuuri läbimise, COVID-19 läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta.
Valitsuse otsuse kohaselt on alates 9. augustist teatrimajas toimuvatel üritustel lubatud osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimestel. Palume enne etendust esitada saaliteenindajale vastav tõend ja olla vajadusel valmis isikutuvastuseks.