Täna, 18. veebruaril, kogunesid Sõltumatu Tantsu Lavale kakskümmend tantsukunstnikku ja digitaaltehnoloogia teadlast üle Euroopa, et alustada esimest uurimuslikku töötuba otsimaks uusi väljendusviise, mis saaksid rikastada tantsukunsti seinseid väljendusvorme ja selle vastuvõtukogemust.

MODI
Foto: Aron Urb

Töötuba on osa kaheaastasest Euroopa Liidu poolt toetuse saanud kunstiprojektist pealkirjaga Moving Digits: Augmented Dance for Engaged Adience (MODI) (“Liikuvad numbrid: Laiendatud tants kaasatud publikule”).
Projekti eesmärgiks on suurendada publikupoolset mõistmist ja kaasatust nüüdistantsu lavastustes ning kogeda tantsu laiendatud viisidel ka pärast etenduse lõppu. Selleks visualiseeritakse tantsija liikumine ja liikumise trajektoorid erinevates perspektiivides. Sensorid koguvad informatsiooni tantsija kehalt, lihastelt, südamest, ajult, jm. See info visualiseeritakse ja näidatakse publikule tehnoloogia abil, mis hakkavad täiendama tantsija lavaruumi luues niiviisi tehnoloogilise lavakujunduse. Niisamuti luuakse heli allikad tantsija tegevusest laval. Publik saab aimu tantsija füüsilisest seisundist saades võimaluse pugeda tema naha alla.
Edasised töötoad toimuvad nii Madeira kui Düsseldorfi partnerite juures, kus hakatakse katsetama juba esimeste ideedega ja neid tehniloogiliselt arendama. 2019 aasta juunis kohtuvad kõik projektiga seotud inimesed taas Tallinnas, kus 10-päevase residentuuri jooksul töötatakse tehnoloogiliste lahendustega laval. Loodud lahendusi hakatakse katsetama erineva publikuga nii Tallinnas, Düsseldorfis kui Madeiras.
Projekti käigus väljatöötatud tehnoloogiad saavad hiljem avalikuks kasutuseks ka teistele tantsukunstnikele.
Projekt on koostöö Madeira Interaktiivsete Tehnoloogiate Instituudi (M-ITI, Portugal, juhtivpartner), Hochschule Düsseldorf’i (HSD, Saksamaa), Sõltumatu Tantsu Lava, Greenwich’i Ülikooli (Suurbritannia) ja Tanzhaus NRW (Saksamaa) vahel.
Selle raames toimub 6 rahvusvahelist sündmust: 4 töötuba, mille tulemit saab tulla vaatama nii etenduse kui näitusena, 1 rahvusvaheline residentuur ja juhendmaterjal. Projekt on avatud kõigile Euroopa tantsukunstnikele ja tehnoloogiateadlastele ning seda viivad läbi 3 riiki. Kokku on kaasatud 44 osalejat.

Projekt on toetatud Euroopa Liidu Loov Euroopa meetmest.