Eesti Teatri Agentuur koostöös Sõltumatu Tantsu Lavaga korraldab 29. aprillil teemapäeva “teater | tants” Sõltumatu Tantsu Laval, Telliskivi 60a/9.

Rahvusvahelisel tantsupäeval toimuva teemapäeva ettekanded käsitlevad hetkel aktuaalseid teemasid Eesti tantsumaastikul. Eesmärk on tantsu valdkonna hetkeseisu kaardistamine, analüüs ja tuleviku väljavaadete selgitamine, samuti on avatud mikrofon, et jagada hetkel kõige põletavamaid küsimusi ja muresid. Päeva modereerib teatriuurija, -kriitik ja õppejõud Madli Pesti. Esinejate hulka kuuluvad väljapaistvad Eesti tantsu valdkonna praktikud, õppejõud ja visionäärid.  

Teemapäeva üks algatajatest, Sõltumatu Tantsu Lava juht Triinu Aron: “Tantsu käsitlemine Eestis on jõudnud olukorda, kus meil on tugevalt kanda kinnitanud riiklikult finantseeritud teatrites eksisteeriv narratiivne klassikaline ballett ning vabakutseliste tantsukunstnike najal eksisteeriv postmodernne enesereflektiivne kontseptuaalne tants. Sellekohaselt on tants Eestis justkui binaarsete opositsioonide tähendusväljas. Ometigi on tants tunduvalt rikkalikum kunstivaldkond, mis aina enam oma lavalist vormi leiab ning seetõttu peame oluliseks tuua kokku inimesed ja algatada diskussioon, millised võiksid olla tantsu senisest laiemad tähendusväljad, väljendused ja võimalused Eestis.”

“Teater |…” on Eesti Teatri Agentuuri poolt rohkem kui 10 aastat toimunud jagatud mõtete sari, mille eesmärgiks on valdkonna aktuaalsete teemade tõstatamine ning suurema kõlapinna leidmine professionaalide ja asjaosaliste hulgas.   

 

Ajakava:

 

12.00 – 12.10 sissejuhatus, Madli Pesti

12.15 – 12.35 Triinu Aron “Eesti tantsukunsti potentsiaal ja võimalused”

12.40 – 13.00 Henri Hütt/Taavet Jansen “Generatsioonid ja väljavaated vol2”

13.05 – 13.25  Kai Valtna “Etenduskunst vs koreograafia”

 

Lõuna 65 min

 

14.30 – 14.50 Külli Roosna “Algoritmiline keha”

14.55 – 15.15 Evelyn Raudsepp “autentsus >=< virtuoossus“

 

Vaheaeg 15 min

 

15.30 – 16.30 kõnekoosolek

16.30 -17.30 Päeva kokkuvõte, Madli Pesti ja vestlusring