Sõltumatu Tantsu Lava/STLi infopäev on suunatud õpetajatele ning tutvustab meie maja noortele ja lastele suunatud programmi.Õpetajate tasuta infopäev toimub 29. augustil kell 13.00-15.00 Sõltumatu Tantsu Laval.Päeva programmi kuuluvad:
1) STL-i tegevust, haridusprogramme ning lastele ja koolinoortele suunatud tegevusi (töötoad, loengud, etendused) tutvustav esitlus;

2) kohvi- ja suupistepaus;

3) liikumise töötuba ZUGA ühendatud tantsijate juhendamisel, kus luuakse liikumisest tekkivaid suhtlussituatsioone ja saadakse kogemusi, kuidas liikumist oma tundidega siduda.

Ootame registreeruma eelkõige huvijuhte ning õpetajaid, kes soovivad pakkuda õppekavale lisaväärtust loova liikumise mõistmise ja kogemise kaudu ning kes on huvitatud erinevate ainete integreerimisest lapse tervikliku arengu eesmärgil.

Meie lastele ja noortele suunatud programmi saab edukalt siduda inimese- ja ühiskonnaõpetuste programmiga, kuna lasteetendused tegelevad sõpruse, omavaheliste suhete, emotsioonide ja nende väljendamisega, pöörates liikumise kaudu tähelepanu lastele suhtlemisvõimalustele ning pannes mõtlema tunnete ja nende väljendamise ja käitumise üle.

Vanemale kooliastmele suunatud haridusprogramm tutvustab noortele nüüdistantsu kui üht teatrižanrit: loengud annavad mõtteainest ning pakuvad noortele ja õpetajatele erinevaid näpunäiteid ja n-ö giidi tantsulavastuste vaatamiseks ja nende paremaks mõistmiseks. Meie lavastused tegelevad erinevate teemadega, mida saab siduda ühiskonnaõpetuse või kirjanduse tundidega ja muu kooliprogrammiga, mis aitavad lastel maailma ja inimesi mõista.

Ootame teid registreeruma 24. augustiks SIIN.