///English below///

​​inklingroom on Eesti koreograaf Keity Pooki ja Poola muusikamänedžer-DJ Michal Sobkiewiczi loodud multidistsiplinaarne kunstiplatvorm, plaadifirma ja sündmuste seeria. Formaat on saanud alguse 2020. aastal Londonist, kus mõlemad hetkel resideeruvad. inklingroom püüab omavahel siduda eksperimentaalse elektroonilise muusika, klubimuusika ja kaasaegse tantsu. Lavastatud nii, et muusika kasvab üle etenduseks ja vastupidi, luues kogu õhtust tervikliku kunstisündmuse, millest publik pause võtta ei raatsi.

  1. mail toimub inklingroomi esimene külalisüritus Tallinnas!

Sellega seoses kuulutame välja avaliku konkursi:

OTSIME viit tantsukunstnikku ja viit DJ-d/muusikut vanuses 18+ ühinema Tallinnas inklingroomi piire lõhkuva muusika- ja tantsusarja programmiga, mis on osa Sõltumatu Tantsu Lava korraldatud Balti Tantsu Platvormi võõrustajaprogrammist.

DJ-delt/muusikutelt ootame 45-minutilisi esinemisi ja tantsukunstnikelt 10-15 minutilisi lühietendusi. Koostöös STL-iga pakume tasustatud esinemisvõimalust, tehnilist tuge ning võimaluse korral prooviruumi kasutamist. 

Kandideerimise tähtaeg: 28. märts 2022
Avaliku konkursi valitutest teavitatakse: 11. aprill 2022
Ürituse toimumise aeg: 18. mai 2022

Kandideerimise üksikasjad: 

DJ-d JA MUUSIKUD:
30min Mix + bio + lühike kirjeldus isiklikust loometööst
Kunstniku tasu: 120€ (bruto)

TANTSUKUNSTNIKUD:  
Veebilink 10-15 minutilisest etteastest koos etenduse lühikirjeldusega (võib olla nii alles valmimas kui juba ka valmis töö) + bio
Kunstniku tasu: 300€ projekti kohta (bruto)

Kontseptsioon:
Ootame kandideerima julgete performance‘ite ja DJ-mix’idega, mis oleksid inspireeritud kehast, kehalisusest ja kehastusest (embodiment). Otsime esitusi, mis küsivad, kuidas olla kehastunud, reaalne ja kombatav. Oma loominguga saab kutsuda publiku avastuslikule teekonnale, kus erinevaid meeli proovile panna. Otsime töid, mis kutsuvad jõudma kehastatud viisil maailmas olemiseni.

“Embodiment is the cell’s awareness of themselves. You let go of your conscious mapping. It is a direct experience; there are no intermediary steps or translations. There is no guide, no witness (…). In this instance, the brain is the last to know”. Bonnie Bainbridge Cohen

Valiku tegemise kriteeriumid:
Kõikide etenduste ja DJ-mix’ide ideed vaadatakse läbi avalduste põhjal. Läbi vaadatakse ainult need projektid, mis vastavad konkursi kriteeriumitele. Kandideerimiseks peab olema vanuses 18+.

Kandideerimise link:
www.inklingroom.com/opencall

Küsimuste korral võite meiega kontakteeruda emailil: inklingroom@gmail.com

Meie missioon:
inklingroom kutsub uut kaasaegset tantsu ja muusikat toetades kunstnikke piire nihutama ja uuenduslikke teoseid looma. Meie üritustesarjade, raadioresidentuuride ja plaadifirma eesmärk on luua platvorm valdkonnas vähe esindatud kunstnikele, et luua koos ​​meelihaaravaid ja avardavaid kogemusi. Julgustame osalema erineva taustaga kunstnikel, kuid eriti soovime toetada soo- ja seksuaalvähemusi ning piiratud sissetulekuga kunstnikke.

////////////////////////////////////////////////////////////////

inklingroom is a London based multi-disciplinary art platform, record label and event series. Founded by Estonian choreographer Keity Pook and Polish event promoter, and DJ Michal Sobkiewicz. The platform focuses on making immersive experience live events that combine experimental and club music with contemporary dance creating innovative performances. inklingroom is to build a bridge between artists and new contemporary club music genres leads to a completely new format where all performances can coexist and inspire each other as well as its audience.

On the 18th of May 2022, inklingroom’s first international showcase will take place in Tallinn! 

We are proud to announce an Open Call for:

Five dance artists and five DJs/musicians aged 18+ to join in inklingroom`s boundary-breaking music and dance series program, as a part of the Baltic Dance Platform 2022 host program by Sõltumatu Tantsu Lava.

We expect the DJs or musicians to perform a 45min set and for five dance artists to present a 10-15min mini-performance during our event. In collaboration with Sõltumatu Tantsu Lava we are offering a paid opportunity, technical support and if possible, the use of a rehearsal space.

Submission Deadline: 28th March 2022

Notified by: 11th April 2022

Event Date: 18th May 2022


Submission details:

DJ’S/MUSICIANS:
30min Mix + bio + a short description of your practice
Artist fee: 120€ per project (brutto) 

DANCE ARTISTS:  
10-15 min link to performance footage (could be rehearsal footage as well as professional one) with a short description of the idea + bio
Artist fee: 300€ per project (brutto)

Concept:
We would like submitted mixes and performance intentions to be inspired by the idea of embodiment: it means that your work might explore how to be embodied, real and tangible. Through your creation, you may invite the audience on a journey of discovering and using their different senses. Exploring the idea that your work has its own agenda to have an embodied way of being in the world.

“Embodiment is the cell’s awareness of themselves. You let go of your conscious mapping. It is a direct experience; there are no intermediary steps or translations. There is no guide, no witness (…). In this instance, the brain is the last to know”. Bonnie Bainbridge Cohen


Selection Criteria:
Project responses will be reviewed based on the proposals. Only those projects meeting the open call criteria will be reviewed. You must be aged 18+ to apply.

How to apply:
www.inklingroom.com/opencall

Email us if you have any questions regarding this Open Call: inklingroom@gmail.com

Our Mission:
inklingroom champions new contemporary dance and music and supports artists in creating boundary-pushing, innovative work. Our events series, radio residencies, and record label aims to give the platform to underrepresented artists in the industry to create immersive and expansive experiences. Therefore would like to prioritise artists representing gender and sexual minorities, as well as those of low income.