Sel hooajal Avatud Pinda ei toimu.

Avatud Pind annab võimaluse STL-i saalis oma loovprojekti arendada.

Pind on avatud eelkõige tantsukunstnikele, et tegeleda tantsukunsti ja loominguga. Avatud Pinda saab kasutada pühapäeviti kuni kolm tundi päevas. Avatud Pinda kureerivad majaresidenid Sveta Grigorjeva ja Jürgen Rooste. Registreerimiseks tuleb saata oma tegevuskirjeldus käesoleval lehel asuva vormi kaudu.

Pind on avatud pühapäeviti kell 9-21. Avatud Pinda saab kasutada kuni neli projekti päevas järgmistel kellaaeagdel : 9-12, 12-15, 15-18 ja 18-21. Registreerimisel palume valida endale üks eeltoodud aegadest, mis jääb teie ajaks ka järgnevaks kaheks kuuks.

Avatud Pinna kasutamiseks tuleb teil tutuvuda selle kasutamise tingimustega (minge nupule “registreeri”), saata oma tegevustutvustus, misjärel saate endale valida sobiva 3-tunnise aja.

×

Avatud Pinna kasutustingimused Sõltumatu Tantsu Laval

 

 1. Avatud Pinna kasutamiseks tuleb saata käesoleva lehe kaudu oma projekti kirjeldus, milleks hakkate Avatud Pinda kasutama. Otsuse Teile Avatud Pinna eraldamiseks teevad STL majaresidendid Sveta Grigorjeva ja Jürgen Rooste teatades teile sellest kirjalikult peale projekti läbilugemist. Üldiselt kehtib “kes ees, see mees” põhimõte.
 2. Ühe projekti jaoks saab Avatud Pinda kasutada max 2 kuud.
 3. Avatud Pinna ajad eraldatakse iga projektile 3 tunni kaupa (kell 9-12; 12-15; 15-18; 18-21). Avatud Pinda saab kasutada 4 projekti päevas. Pinna kasutamiseks tuleb märkida oma nimi ja telefoninumber ning valitud kasutusaeg Avatud Pinna online kalendrisse.
 4. Avatud Pinda saab kasutada vaid selleks eelnevalt märgitud ajal ja oma ideekirjelduses märgitud tegevusteks, mis on vastavalt märgitud ka Avatud Pinna kalendrisse. Juhul kui loobute varem kokkulepitud ajast, siis palume sellest teada anda hiljemalt eelmisel päeval. Etteteatamata mittekohaletuleku puhul on meil õigus rakendada sanktsioone ning mitte arvestada teie huvidega Avatud Pinna kasutamiseks.
 5. Avatud Pinnal arendatud projektide edasisel arendamisel ja kasutamisel on kasutajad kohustatud märkima kõikjal avalikes materjalides ja projekti infos Sõltumatu Tantsu Lava projekti toetajana järgnevalt „toetatud Sõltumatu Tantsu Lava Avatud Pinna projekti raames“
 6. Avatud Pinna ajal võib kasutada vaid tühja põrandapinda, muude etendustehniliste vahendite (valgus-, heli-, videotehnika) kasutamine tuleb eelnevalt kooskõlastada STL tehniku Oliver Kulpsooga ning lavatehnikat võib kasutada vaid vastavate oskustega inimene.
 7. Avatud Pinda ei teeninda majatehnik. Pind tuleb tagastada seisukorras, milles see vastu võeti (juhul kui puudub teistsugune kokkulepe järgmise kasutajaga), kasutuskõlblikuna järgmistele kasutajatele ja isiklikud asjad ning rekvisiidid ära viia saalist. Oma praht prügikasti.
 8. Avatud Pinna kasutuses on ainult Sõltumatu Tantsu Lava oma abiruumidega, mistõttu tuleb suhtuda heatahtlikult ja sõbralikult teistesse maja kasutajatesse ja nende tegevustesse.
 9. STL saalil ja Avatud Pinnal puudub igapäevane teenindav personal ja koristaja ning saali hoiavad puhtana selle kasutajad. Selleks asuvad teenindusruumides koristusvahendid. Kui teil vajaminev koristuvahend puudub, saate selle ise juurde tuua või meile teada anda. Päeva viimane Avatud Pinna kasutaja peseb põranda.
 10. Oma riided ja muud asjad tuleb paigutada riietusruumi korrektselt, et ka järgmised kasutajad seal liikuma ja oma asju paigutama mahuksid.
 11. Kuna STL saalis puudub laoruum rekvisiitide jaoks, siis ei ole võimalik saali ladustada STL saali oma rekvisiite ega muid projektiga kaasnevaid asju.
 12. Laos ja mujal ruumides asuvaid teiste asju ilma omaniku kokkuleppeta ei tohi kasutada.
 13. Kui teie saalis oleku ajal juhtub või teie avastate midagi enneolematut (elekter on läinud, puruneb midagi, vms), tuleb sellest viivitamatult teada anda STL-le.
 14. Saali eest vastutab STL, kes teeb kõik endast oleneva, et tagada Avatud Pinna kasutuse arusaadavus ja vajalik informatsioon saali kasutuseks.
 15. Avatud Pinna kontaktisikuteks on Sveta Grigorjeva (tel. 55663809) ja Jürgen Rooste (tel. 55990675), STL saali kontaktisikuks Oliver Kulpsoo (tel. 5224421).

Triinu Aron

STÜ juhataja, tel. 5094854

Nõustun
[]
1 Step 1
Nimi
Telefon
Idee
0 /
Previous
Next